CERTYFIKATY TÜV NORD

Posiadamy certyfikat zgodności z normą EN 1090-1. Uzyskanie tego certyfikatu pozwala na oznakowywanie wytworzonych konstrukcji znakiem CE na dowód zgodności z Dyrektywą o Wyrobach Budowlanych (CPD) w wyniku czego można wprowadzić swoje elementy konstrukcji budowlanych do obrotu na rynkach Unii Europejskiej.